O comedor escolar é un sevizo complementario de carácter educativo que presta a Administración educativa e que contribúe a una mellora da calidade do ensino. Ademais de cumplir unha función básica de alimentación e nutrición, desempeña unha destacada función social e educativa, polo tanto, os comedores escolares están integrados na vida e organización dos centro educativos.

 

MENÚ

 

Setembro     Outubro     Novembro     Decembro

Xaneiro     Febreiro     Marzo     Abril     Maio     Xuño

 

 

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408