University of Cambridge ESOL Examinations

Cada ano máis de 3 millóns de persoas preséntanse a un dos nosos exames. Os exames de Cambridge ESOL son coñecidos mundialmente e os títulos obtidos teñen un recoñecemento internacional por parte de colexios, institutos, universidades, ministerios, axencias internacionais e corporacións empresariais como proba tanxible do nivel de coñecemento do idioma.

Finalidad de Cambridge ESOL
Proporcionar a estudantes e profesores de idioma, nunha variedade de situacións, o acceso a unha ampla gama de exames internacionais de gran calidade, tests e diplomas para profesores que lles axuden a lograr as súas metas persoais e que repercutan favorablemente na súa experiencia de aprendizaxe e desenvolvemento profesional.

 

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408