Calendario exames de Bacharelato 17-18

1ª Avaliación 1º de Bacharelato

avance: do 9 ao 11 e do 16 ao 19 de outubro

avaliación: do 15 ao 17 e do 20 ao 23 de novembro

1ª Avaliación 2º de Bacharelato

24, 27 e 28 de novembro

2ª Avaliación 1º de Bacharelato

avance: do 16 ao 19 e do 22 ao 24 de xaneiro

avaliación: do 5 ao 9 e do 12 ao 13 de marzo

 

2ª Avaliación 2º de Bacharelato

26, 27 e 28 de febreiro

3ª Avaliación 1º de Bacharelato

avaliación: do 24 de maio ao 1 de xuño

suficiencia: do 6 ao 15 de xuño

 

3ª Avaliación 2º de Bacharelato

14, 15 e 16 de maio (provisional)

suficiencia: do 21 ao 25 de maio 

 

 Entre o 2 e o 16 de maio, exames de materias pendentes 

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408