Calendario exames de Bacharelato 18-19

1ª Avaliación 1º de Bacharelato

Avance: do 22 ao 31 de outubro

Avaliación: do 26 ao 5 de decembro

1ª Avaliación 2º de Bacharelato

Exames: 28, 29 e 30 de novembro

Recuperación do 10 ao 14 de decembro

2ª Avaliación 1º de Bacharelato

Avance: do 22 ao 31 de xaneiro

Avaliación: so 12 ao 22 de marzo

2ª Avaliación 2º de Bacharelato

Exames: 21, 22 e 25 de febreiro

Recuperación do 11 ao 15 de marzo

3ª Avaliación 1º de Bacharelato

do 7 ao 16 de maio.

do 10 ao 18 de xuño. Exames finais

3ª Avaliación 2º de Bacharelato

Exames: 2, 3 e 6 de maio

Recuperación do 8 ao 14 de maio

Do 2 ao 10 de maio, recuperación de materias pendentes 

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408