Curso de recuperación-reforzo 2016

 

Plantexado para todo o alumnado con materias pendentes ou que desexen reforzar coñecementos cara o vindeiro curso. Son catro semanas intensivas en xullo en horario de 9:30 a 13:30.

Recibirán clases de todas as materias necesarias cunha proba final semanal. Os resultados serán notificados á familia.

 

Do 1 de xullo ao 31 de xullo

Prezos

Con comida

210 €

Sen comida

200 €

As familias que estiveron realizando a aportación voluntaria ao centro teñen un 10% de desconto.

 

Información: 986 88 14 08 de 9 a 14 horas.

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408