Dirección: Calle Chan do Monte, 27.

CP: 36900

Marín, Pontevedra

Teléfono: 986881408

Fax: 986891051

Correo electrónico: cpr.sannarciso @ edu.xunta.es

 

Colexio San Narciso. Marín. Pontevedra
Chan do Monte 27. Teléfono 986881408